Nové produkty

Nové produkty

Kategórie

Kategórie

V akom veku je ideálne mať dieťatko?

Napísal: marketing marketing Kategória: Návody Dátum:

Napriek tomu, že sa názory odborníkov na ideálny vek pre tehotenstvo líšia, z biologického hľadiska vieme stanoviť vhodné vekové rozmedzie. Ide o obdobie medzi 18 a 27 rokom života ženy, pričom za hornou hranicou nasledujú ešte tri roky vekovej tolerancie

Mladé rodičky

Pre mladú ženu je tehotenstvo pred 18. rokom života veľkou záťažou, pretože fyzický vývin jej tela, ale aj psychiky a osobnosti sa ešte stále neskončil. Tehotenstvo v mladosti nesie so sebou najmä riziko predčasného pôrodu i nezrelosti niektorých životne dôležitých orgánov dieťaťa.

Mladé rodičky však zvyknú dieťa vychovávať hravejšie a majú väčšie pochopenie pre detskú predstavivosť než staršie matky. Rodičky vo vyššom veku majú tendenciu vychovávať deti dospelo a serióznejšie.

Staršie rodičky

V 30-tke sa začína plodnosť žien znižovať, pretože ich telo začína starnúť. Výrazne znížená plodnosť je najmä u žien po 35. roku, a preto by mali mať svoje prvé dieťa práve do tohto veku. U mužov sa táto hranica posúva až na 40 rokov.

Pri tehotenstvách vo vyššom veku nie je v ohrození len rodička, no aj bábätko. V týchto prípadoch dochádza k častejšie k výskytu tehotenskej cukrovky, predčasnému pôrodu a samovoľným potratom najmä v prvom trimestri. U detí vzrastá riziko výskytu autizmu, schizofrénie a genetických porúch.

Staršie rodičky nemajú vždy dostatočnú placentu, a preto dieťa nestíha zásobovať živinami i kyslíkom. Následkom tohto javu je zastavenie rastu a vývinu plodu, pričom je nevyhnutné odhaliť ho čím skôr.

V 30-tke sa sa porovnaní s 27. rokom života ženy zvyšuje riziko ťažšieho otehotnenia, potratov i častejších vrodených vývojových vád o 3%. Toto percento narastá po 35. roku života desaťnásobne a po 45. roku až 25-násobne.

Nezanedbateľným rizikom sú aj ochorenia budúcej matky (vysoký krvný tlak, poruchy zrážanlivosti krvi, cukrovka), ktoré môžu celé tehotenstvo skomplikovať. Staršie rodičky tak často nemajú telo v rovnako dobrej fyzickej kondícii v porovnaní so svojimi mladšími kolegyňami.

Dbajte o seba

Dobrou správou však je, že svoj zdravotný stav viete ovplyvniť. Zdravá životospráva a aktívny životný štýl sú nevyhnutnosťou. Ideálne je s nimi začať najmenej tri mesiace pred plánovaným otehotnením a, samozrejme, v ňom pokračovať aj počas tehotenstva i dojčenia. Výsledkom je zníženie potenciálnych rizík počas tehotenstva, no aj zlepšenie zdravia dieťaťa. Dokonca tým viete ovplyvniť aj jeho zdravie v neskoršom veku, pretože u neho klesá pravdepodobnosť vzniku sekundárnych ochorení.

Pokiaľ vás trápia zdravotné problémy, mali by ste zistiť najskôr ich príčinu a liečiť sa. Až potom by ste mali zvažovať tehotenstvo. Nezistené a neriešené zdravotné problémy nesú so sebou viaceré riziká pre vás aj pre vaše dieťa.

Komentáre

Napíšte svoj komentár