Najnakup

Ochrana osobných údajov

I. Všeobecné ustanovenia

 

1.V internetovom obchode www.kocikyluna.sk (ďalej len"obchod") plne rešpektujeme vaše súkromie. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné dáta. V tomto dokumente sa dozviete na čo dáta využívame a ako ich chránime pred zneužitím. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb obchodu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č.52/1998 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Internetový obchod www.kocikyluna.sk sa týmto zákonom v plnej miere riadi.II. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii


Ako zákazník uvádzate pri registrácii v obchode nasledujúce údaje:

1. Ako fyzická osoba :meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, kontaktné informácie (telefónne číslo, e-mailovú adresu, prípadne faxové číslo). Tieto informácie sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s vami a predovšetkým za účelom správnej dodávky tovaru.

2. Aby ste nemuseli registračné údaje zadávať pri každom nákupe znovu, sú uložené v našej chránenej databáze pred zneužitím.


III. Údaje, ktoré zadávate pri platbe


1.Obchod ponúka celý rad spôsobov platby, spôsobov úhrady za váš nákup a táto ponuka sa bude v budúcnosti rozširovať. Počas vykonávania jednotlivých spôsobov platieb neprichádza obchod do kontaktu s údajmi o vašich kreditných kartách, účtoch a autorizačných údajov do systému Internet banking vašej banky. Všetky tieto údaje sú vymieňané výlučne medzi vami a vašou bankou.


IV. Poskytovanie vašich osobných údajov iným


1. Vaše osobné dáta sú v rámci obchodu dôverné a nie sú poskytované žiadnym subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, ktorými môžu byť napr. banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a podobne a to vždy len v rámci jednej konkrétnej platby s využitým týchto služieb.

2. Prevádzkovateľ obchodu nepredáva, neprijíma ani inak neposkytuje vaše dáta žiadnej tretej strane.


V. Údaje o vašej činnosti vo www.kocikyluna.sk


1. Počas vášho používania obchodu sú zhromažďované vaše objednávky, to je nutné pre zabezpečenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne.

2.Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.


VI. Záverečné ustanovenia


1. Prevádzkovateľ obchodu www.kocikyluna.sk si váži vašu dôveru a chráni vaše osobné dáta pred zneužitím.

2. Informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretím stranám.

3. Používaním obchodu , resp. vyplnením registračného formulára pre nového zákazníka súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

Prípadné zmeny pravidiel budú publikované, takže budete mať možnosť včas sa o nich dozvedieť.